Praktijkinfo

Raadpleging

 

Om de continuïteit te verbeteren en de wachttijden te verminderen werken we op afspraak.

We willen graag elk probleem volgens de regels van een goede geneeskunde behandelen. Ook willen we het tijdschema zo efficiënt mogelijk laten verlopen, om de wachttijden voor u tot een minimum te beperken. Daarom zouden we willen vragen: 

 • Bespreek op één consultatie slechts 1 of maximum 2 problemen 
 • Kom tijdig op een afspraak. 
 • Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken. 
 • Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig hebt, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven. 

 

Hoe een afspraak maken?

Een afspraak maak je: via de website is de eenvoudigste en beste manier.

 • Vul steeds de naam,  voornaam en telefoonnummer in van de persoon waarvoor u een afspraak maakt.
 • Komt u met meerdere personen dan zoekt u naar 2 opeenvolgende vrije momenten.
 • Wees steeds tijdig op uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten.
 • Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.

Huisbezoek

 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen,
dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht te been bent.

Kom echter zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Door een afspraak bent u ook sneller aan de beurt.
Thuis zitten wachten hoeft dan niet meer. 

Vraag huisbezoeken wel tijdig aan: liefst tussen 8.00 en 10.00 uur ’s morgens.

Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord.

Vermeld bij uw aanvraag steeds

 • Naam en voornaam van de patiën
 • Het volledige adres
 • Bondige reden van de aanvraag

 

GMD

 

Waarom een GMD? 

Al je medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor je huisarts en jezelf een beter idee hebben over je gezondheidstoestand.

 

Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen vermeden. Doorverwijzing naar andere zorgverleners met uitwisseling van gegevens is veel eenvoudiger (vb. bij een ziekenhuisopname).

 

Bovendien krijg je een vermindering van je eigen bijdrage (remgeld) bij elke arts van het HuisartsenCentrum Millegem.
 

De huisartsen functioneren in een associatie. Je dossier kan door elk van hen geraadpleegd en aangevuld worden.

 

Wat te doen?

Vraag je huisarts bij de eerstvolgende consultatie om je GMD in orde te maken.

De jaarlijkse vergoeding voor het bijhouden van je dossier kan ofwel contant betaald worden ofwel via het derde betalende systeem. Het ziekenfonds betaalt je dit bedrag volledig terug.Deze procedure dient elk jaar herhaald te worden. 

Toon het GMD-documentje wanneer je een andere arts raadpleegt, zodat deze de resultaten van zijn/haar onderzoek kan doorsturen naar je huisarts.

 


Je wil de dokter aan de telefoon

 • Beperk dit tot het aller-noodzakelijkste, mededelingen kunnen aan het secretariaat gedaan worden.
 • Diagnosen kunnen niet telefonisch gesteld worden.
 • Voor bespreking van bloeduitslagen of radiografische opnames maak je een afspraak. je dokter kan aan de telefoon enkel meedelen of deze afspraak noodzakelijk is.
 • Indien je de dokter aan de telefoon wil, doe dit tijdens de uren zoals door de dokter medegedeeld.