bwin casino be hgykdingo casino no deposit codesDe A-G neemt kennis van het feit dat exploitanten verzoeken kunnen indienen bij de AAMS om bepaalde kansspelen op de lijst te plaatsen en dat besluiten van de AAMS om dat wel of niet te doen ook aanvechtbaar zijn.e Conclusie van de Advocaat-Generaal omvat vijf punten, die ik -net als de prejudiciële vraag- letterlijk weergeef:„De artikelen 49 VWEU en 56 VWEU moeten mbwin casino be hgyket betrekking tot de vrijheid van vestiging en dienstverrichting in de sector weddenschappen op sportevenementen, binnen het kader van een staatsmonopolie en een systeem van concessies en vergunningen worden uitgelegd als volgt:a) zij verzetten zich tegen een nationale regeling die uitdrukkelijk en feitelijk voorziet in een duidelijke bescherming van de houders van concessies die op een eerder tijdstip zijn verleend volgens een procedure die op onrechtmatige wijze een deel van de marktdeelnemers uitsloot.Niettemin vindt de A-G dat de maatregel als zodanig verdedigbaar is uit het oogpunt om de integriteit van alle concessiehouders te waarborgen.,is yukon gold online casino realDe A-G vindt dat criteria veel duidelijker en objectiever moeten zijn.Dat neemt niet weg dat onduidelijk is op welke gronden de AAMS een besluit neemt.Maar dan rijst wel de vraag over welke strafbare feiten het dan gaat.holdem poker table positions

casino monte carlo wikie Conclusie van de Advocaat-Generaal omvat vijf punten, die ik -net als de prejudiciële vraag- letterlijk weergeef:„De artikelen 49 VWEU en 56 VWEU moeten mbwin casino be hgyket betrekking tot de vrijheid van vestiging en dienstverrichting in de sector weddenschappen op sportevenementen, binnen het kader van een staatsmonopolie en een systeem van concessies en vergunningen worden uitgelegd als volgt:a) zij verzetten zich tegen een nationale regeling die uitdrukkelijk en feitelijk voorziet in een duidelijke bescherming van de houders van concessies die op een eerder tijdstip zijn verleend volgens een procedure die op onrechtmatige wijze een deel van de marktdeelnemers uitsloot.Het is aan de nationale rechter te beoordelen of de nationale regeling een bepaling in die zin en met die reikwijdte bevat;b) zij verzetten zich tegen een nationale regeling die feitelijk garandeert dat de handelsposities die zijn verworven op grond van een procedure die op onrechtmatige wijze een deel van de marktdeelnemers uitsloot, in stand blijven; in het bijzonder verzetten zij zich tegen een verbod voor nieuwe concessiehouders om hun verkooppunten binnen een bepaalde afstand van reeds bestaande verkooppunten te openen;c) zij verzetten zich tegen een nationale regeling die voorziet in verval van de concessie voor de exploitatie van kansspelen indien de concessiehouder een grensoverschrijdende kansspelactiviteit verricht, ongeacht de vorm waarin die activiteit wordt uitgeoefend en ook al is een direct contact tussen de consument en de exploitant en een fysiek toezicht voor politiële doeleinden mogelijk op de tussenpersonen van de onderneming die zich op bwin casino be hgykhet nationale grondgebied bevinden;d) zij verzetten zich niet tegen een nationale regeling die uitsluitend toestaat die soorten kansspelen aan te bieden die in een catalogus of lijst worden genoemd, en het aanbod van andere kansspelen bestraft met verval van de concessie, mits de bestuursbesluiten inzake de inhoud van de lijst zijn gebaseerd op objectieve, niet-discriminerende en vooraf bekende criteria en bij de rechter kunnen worden aangevochten;e) zij verzetten zich niet tegen een nIn elk beschaafd land wordt je geacht onschuldig te zijn tot het tegendeel wettelijk en overtuigend is bewezen.,gratis oude gokkasten spelenHier wordt niet gerept over een grensoverschrijdend aanbod, maar over een aanbod van kansspelen „die vergelijkbaar zijn met openbare kansspelen of met andere kansspelen die door de AAMS worden geëxploiteerd, of kansspelen die in Italië verboden zijn.an komen we uit op het verval van concessies omdat er ergens juristen aan het werk zijn.Je zal als winkelier vreemd opkijken als je winkel wordt dichtgetimmerd door de autoriteiten, omdat je bent aangeklaagd voor overtreding van de winkelsluitingswet.heatwave gokkast online

best online roulette gambling sites usaOp zich is door het Hof al eerder bepaald dat het uitsluiten of beperken van bepaalde kansspelen mogelijk kan zijn uit oogpunt van algemeen belang (de zaak Stoß voor ingewijden).an komen we uit op het verval van concessies omdat er ergens juristen aan het werk zijn.at de A-G ook (en ongevraagd) ingaat op het aspect van de niet-toegelaten kansspelen, komt voor deze beschouwing goed uit.,de betrouwbaarste online casinoMaar dan rijst wel de vraag over welke strafbare feiten het dan gaat. Dit is inderdaad een open eind formulering, waar de AAMS alles onder kan gooien wat haar onwelgevallig is.Het is aan de nationale rechter te beoordelen of de nationale regeling een bepaling in die zin en met die reikwijdte bevat;b) zij verzetten zich tegen een nationale regeling die feitelijk garandeert dat de handelsposities die zijn verworven op grond van een procedure die op onrechtmatige wijze een deel van de marktdeelnemers uitsloot, in stand blijven; in het bijzonder verzetten zij zich tegen een verbod voor nieuwe concessiehouders om hun verkooppunten binnen een bepaalde afstand van reeds bestaande verkooppunten te openen;c) zij verzetten zich tegen een nationale regeling die voorziet in verval van de concessie voor de exploitatie van kansspelen indien de concessiehouder een grensoverschrijdende kansspelactiviteit verricht, ongeacht de vorm waarin die activiteit wordt uitgeoefend en ook al is een direct contact tussen de consument en de exploitant en een fysiek toezicht voor politiële doeleinden mogelijk op de tussenpersonen van de onderneming die zich op bwin casino be hgykhet nationale grondgebied bevinden;d) zij verzetten zich niet tegen een nationale regeling die uitsluitend toestaat die soorten kansspelen aan te bieden die in een catalogus of lijst worden genoemd, en het aanbod van andere kansspelen bestraft met verval van de concessie, mits de bestuursbesluiten inzake de inhoud van de lijst zijn gebaseerd op objectieve, niet-discriminerende en vooraf bekende criteria en bij de rechter kunnen worden aangevochten;e) zij verzetten zich niet tegen een n7 slots casino online