live casino 168 ckdwcasino online espanolEen dergelijke belang ontbreekt echter volgens de A-G bij de wedkantoren.Bij de verdediging van zijn zaak heeft met name Costa omstandig betoogd, dat Stanleybet eenvoudigweg niet kon meedingen naar de nieuwe concessies, omdat er bepalingen waren opgenomen, wlive casino 168 ckdwaarmee het bedrijf direct in de val kon worden gelokt en aanzienlijke sommen gelds verbeurd zou zien.Bij de verdediging van zijn zaak heeft met name Costa omstandig betoogd, dat Stanleybet eenvoudigweg niet kon meedingen naar de nieuwe concessies, omdat er bepalingen waren opgenomen, wlive casino 168 ckdwaarmee het bedrijf direct in de val kon worden gelokt en aanzienlijke sommen gelds verbeurd zou zien.,roulette casino en ligne gratuitDaar is al veel over geschreven en in feite voegt hij hier ook niets nieuws toe aan wat we al weten: het is op zich strijdig met EUlive casino 168 ckdw regels, maar het kan worden toegelaten, als er redenen van algemeen belang zijn, zoals het beperken van de goklust, het tegengaan van fraude en criminaliteit, waarbij ook overwegingen van zedelijke, religieuze of culturele aard een rol kunnen spelen.Dat brengt hem een stuk of wat A-4tjes verder op de echte twistpunten in de beide zaken.Dat brengt hem een stuk of wat A-4tjes verder op de echte twistpunten in de beide zaken.slot machine online percentuale di vincita

1 online casinoIn het Italiaanse geval stelt de A-G vast dat in 2006 een zeer groot aantal extra concessies is verleend en er inmiddels (en dat ook online -JJMV) sprake is van een geliberaliseerde, zij het gereguleerde markt.rect of indirect grensoverschrijdende kansspelactiviteiten verricht, die vergelijkbaar zijn met de activiteiten die het onderwerp zijn van de concessie?”De artikelen 43 EG en 49 EG gaan over de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten.In één van de processen was bijvoorbeeld gerefereerd aan een vergelijkbare eis, die voor apothekers geldt.,online gok belastingIn diverse uitspraken van het Hof is echter vastgesteld dat er dan wel sprake moet zijn van een consistent beleid, dat tegemoet komt aan de doelstelling, die men ermee wenst te bereiken.Maar in dat voorbeeld kan een zaak van algemeen belang worden aangehaald, namelijk de volksgezondheid, die niet gebaat is bij clustering van apotheken in bijvoorbeeld het centrum van een stad, maar juist bij spreiding ervan.En nu leek het er verdacht veel op dat ze via achterdeurtjes toch die concessiehouders extra bescherming wilden bieden.phantasy star online 2 roulette

blackjack 21 casinoDat is prettig voor de verwijzende rechters, die immers op zoek zijn naar een paar stevige handvatten, waar ze uiteindelijk hun eigen oordeel mee kunnen toerusten.Een beroep op het algemeen belang wordt in die context al erg lastig.at betreft de grensoverschrijdende activiteiten stelt de A-G dat het hier niet gaat om online kansspelen in het algemeen, maar om het feit dat een concessiehouder haar zetel ,bwin casino keine gewinneAls deze twee artikelen binnen de Europese Unie ook op de kansspelsector van toepassing zouden zijn verklaard, zouden we heel wat minder twisten zien in deze sector, maar dit is niet het geval en het zal er voorlopig ook niet van komen.Daar is al veel over geschreven en in feite voegt hij hier ook niets nieuws toe aan wat we al weten: het is op zich strijdig met EUlive casino 168 ckdw regels, maar het kan worden toegelaten, als er redenen van algemeen belang zijn, zoals het beperken van de goklust, het tegengaan van fraude en criminaliteit, waarbij ook overwegingen van zedelijke, religieuze of culturele aard een rol kunnen spelen.Op zich heeft de A-G er geen probleem mee dat de oude concessies naadloos in het nieuwe stelsel doorliepen.belgium casino no deposit bonus